Eesti Konjunktuuriinstituut on asunud koostama Punk Laulupeo piirkondliku majandusliku mõju uuringut ning kutsub kõiki peol osalenuid uuringus kaasa lööma. 

Osalemiseks tuleb vastata küsimustikule, mille leiate Konjunktuuriinstituudi veebilehelt alloleva lingi kaudu. Küsimustik puudutab üldist rahulolu üritusega, rahalisi kulutusi ning ka ootusi, mis võiks neil üritustel edaspidi just külastaja seisukohalt parem olla. 

Nende vastanute vahel, kes esitavad koos ankeediga ka oma kontaktandmed, loositakse välja auhinnad. 

Rakvere Linn Puhka Eestis

MTÜ Punk Laulupidu
Tallinna 5a, Rakvere 44306

GSM: +372 5333 0034
Skype: inge peebu
info@punklaulupidu.ee
facebook: Punklaulupidu

© MTÜ Punk Laulupidu