22. augustil 2015. aastal Rakveres!

 

Ürituse sisekorraeeskirjad on kehtestatud ürituse korraldaja poolt ning on järgimiseks kõigile Ürituse territooriumil viibijatele.

 

  1. 1.     Pääs Üritusele

1. Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.

2. Ühekordse pääsu Üritusele tagab pilet, mille olemasolu kontrollitakse pääslas.

3. Väljudes kaotab pilet kehtivuse.

4. Muud läbipääsureziimid tagab korraldaja käepael/kaelkaart.

 

2. Ürituse territooriumile ei pääse isikud, kellel on kaasas:

1. klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust;

2. mistahes relvad või muud ohtlikud esemed;

3. pürotehnilised vahendid;

4. tõrvikud;

5. loomad, kes võivad ohustada inimese turvalisust;

6. oma söök ja jook

 

3.   Korraldajal on õigus kõrvaldada Ürituse territooriumilt isikud, kes:

1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jmt.) ;

2.  vandaalitsevad;

3.  on silmnähtavalt alkoholijoobes ja kelle käitumine häirib teisi külastajaid,

4.  omavad eelmises punktis nimetatud asju või esemeid;

 

Ürituselt kõrvaldatud isiku Pilet/käepael kaotab kehtivuse, ning isik kaotab õiguse Üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt pileti tagasi ostmist.

 

4.   Külastaja on kohustatud:

1. järgima Ürituse sisekorraeeskirju;

2. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;

3. hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.

 

5.   Külastaja õigused:

1. tunda rõõmu Ürituse toimumisest;

2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole;

3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.

 

 

 

Korraldaja: info@punklaulupidu.ee

Rakvere Linn Puhka Eestis

MTÜ Punk Laulupidu
Tallinna 5a, Rakvere 44306

GSM: +372 5333 0034
Skype: inge peebu
info@punklaulupidu.ee
facebook: Punklaulupidu

© MTÜ Punk Laulupidu